Thursday, November 14, 2013

Hal berkaitan Berubat dan Mendapatkan Rawatan

Berubat dan Mendapatkan Rawatan

Hadith :
Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya: ”Bahawa Allah telah menurunkan penyakit dan ubat dan dijadikan kepada setiap penyakit ada ubatnya, berubatlah tetapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram.”

(Abu Daud)

No comments: