Thursday, July 15, 2010

Hak Muslim Ke Atas Muslim

‎"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam perkara: 


(1) Apabila berjumpa berikan salam kepadanya 
(2) Apabila ia menjemput engkau memperkenankan undangannya 
(3) Apabila ia meminta nasehat, engkau menasehatinya 
(4) Apabila ia bersin dan memuji Allah, hendaklah (berdoa untuknya) 
(5) Apabila ia sakit hendaklah engkau ziarahinya 
(6) Apabila ia mati hendaklah engkau antarkan jenazahnya ke kubur."


(HR.Muslim dan Tirmizi)

No comments: